Вие сте ябълка или круша?

Изчислете съотношението между талията и бедрото

Аз съм: Жена
Мъж
Обиколка на талията: cm
Мярка 2 см над пъпа
Обиколка на бедрата: cm
Най-широката точка на тазобедрената става

Изчислете съотношението между талията и бедрото. Индексът се изчислява просто като се раздели обиколката на талията с обиколката на тазобедрената става. Стойността на индекса се интерпретира по различен начин в зависимост от пола.

Можете да измерите обиколката на талията на 2 см над пъпа. Вижте също страница в обиколката на талията. Обиколката на таза се измерва в най-широката точка.

Calculaterix.com
Сайтове и калкулатори за всеки ден