Можете да изпратите отзиви. Ако има езикови грешки, аз съм много доволен, ако можете да предложите корекции.


Търсете име на храна:
Източникът на храна е базата данни Fineli на финландския институт за здраве и благополучие. Имайте предвид, че може да има грешки в информацията и трябва да правите тълкувания и заключения на свой собствен риск. Хората със специални диети трябва да говорят за промяна на диетата си с лекар, който да отговаря.