Този уебсайт показва реклами на Google Adsense. Рекламите са единственият начин сайтът да има финансиране. Те правят възможно поддържането на уебсайта и предоставянето на услугата безплатно.

Можете да дадете или да не дадете съгласие за рекламите на Google Adsense. Направете своя избор с помощта на инструмента за управление на съгласието на Google, който е на уебсайта. Можете да прочетете повече за Google Adsense и неговата технология: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=bg

Рекламите се предоставят от Google и доставчици или рекламни мрежи на трети страни. Можете да се откажете от персонализираната реклама и като посетите https://www.google.com/settings/ads.

Всички несъществени бисквитки се задават чрез Google Adsense. Можете да контролирате тези бисквитки, като използвате инструмента за управление на съгласието на Google, който е на този уебсайт.

Този уебсайт работи, ако сте деактивирали бисквитките. Как да деактивирате бисквитките: https://cookies.insites.com/disable-cookies/. Повече информация за бисквитките: https://cookies.insites.com/about-cookies/.

Calculaterix.com
Сайтове и калкулатори за всеки ден